За родители – „Позитивни подходи във възпитанието и общуването с детето“

Повечето от нас близо месец прекарват по 24 часа в денонощието със своите деца. Трудно е в момент на криза, изолация и липса на социални контакти да запазим самообладание във всяка една ситуация. Затова съм ви изготвила една презентация, която да ви напомни, че въпреки трудностите е много важно как ще подходим към детето си.

Надявам се да ви бъде от полза.

Петя Нанковска, училищен психолог