График за провеждане на обучение в online среда за периода 13 април – 16 април 2020 година

В прикачения по-долу файл е графикът за провеждане на обучение в online среда за учениците от 1. до 11. клас и за четвъртък (16 април) в 12. клас

Учениците от 12. клас ще учат от понеделник до сряда (13-15 април) по графикът от миналата седмица, който могат да си свалят от прикачения по-долу файл.