График за провеждане на обучение в online среда за периода 27 април – 30 април 2020 година

В прикачения по-долу файл е графикът за провеждане на обучение в online среда.