ДУХОВНОСТ, ТРАДИЦИЯ, ДОСТОЙНСТВО !

Ученици от ателието по АРТ терапия на г–н Стефан Мичев, по програмата за извънкласните дейности изработиха рисунки с много обич , старание и голямо разочарование от ситуацията, в която не могат да се съберат със своите учители и съученици  на този светъл най–български празник !  Затова пък всичко можете да видите в пъстра презентация.