Прием в I клас за учебната 2020/2021 година

В прикачените по-долу файлове са информацията и необходимите документи за прием в I клас.

ВАЖНО:
1. При подаване на заявление за прием в първи клас е необходимо да приложите документ, доказващ постоянния или настоящ адрес на детето (копие от лична карта на родител или удостоверение за адресна регистрация, издадено от Община Троян)

2. Носете със себе си и оригинала на удостоверение за завършена подготвителна група на детето.

3. Документите се приемат в СУ „Васил Левски“ – Троян при спазване на всички противоепидемиологични мерки.