Прием в V клас за учебната 2020/2021 година

В прикачения по-долу файл са редът и условията за прием в пети клас за учебната 2020/2021 година.