Удължен прием за V клас

Уважаеми ученици и родители, срокът за прием на документи в 5. клас се удължава.

Родителската среща ще се проведе на 30.06.2020 година от 17:30 часа.

Молим, спазвайте изискванията за противоепидемични мерки!

От ръководството на СУ „Васил Левски“ – Троян