Четенето е забавно, лесно и много интересно

Колкото повече четат децата, толкова по-добри стават в четенето. Ако четат неща, които са интригуващи и интересни за тях, те ще са мотивирани и повече ще искат да четат. В това е убедена Петя Маринова, дългогодишен училищен библиотекар в нашето училище. Тя често подготвя за децата забавни и интересни пътешествия в света на книгите.

На 26. юни малките ученици от групата „Български език- 2.б клас“ по проект „Подкрепа за успех“ посетиха училищната библиотека. Те научиха любопитни факти за шведската писателка Астрид Линдгрен, създала едни от най-обичаните и популярни детски произведения. Второкласниците четоха заедно с Петя Маринова за Пипи, Емил от Льонеберя, Карлсон, Роня, братята с лъвски сърца, децата от улица Тряскаджийска и др. Четенето беше забавно, интересно и лесно, защото никой от тези герои не може да се похвали с дисциплина, прилежно учение, здравословно хранене и културно поведение, но пък чрез хумор учи читателите си кои навици и държание са вредни, за да ги избегнат те.

Дейностите са част от проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта е да се преодолеят пропуските на учениците при началното ограмотяване,  чрез допълване и развитие на знанията на учениците от начален етап.