Нашите зрелостници получиха поздравителни адреси

Искрени благодарности от името на Випуск 80 и от целия ръководен и педагогически състав за топлите думи от г-жа Донка Михайлова, кмет на гр.Троян и проф. Иван Гаврилов!

„Скъпи зрелостници,

С огромно удоволствие и благодарност искам да Ви поздравя с първата крачка от дългия житейски път, който Ви предстои.

Убеден съм, че ще израснете и като поколение, и като граждани за пример и от Вашите умения и знания ще зависи съдбата на Отечеството ни. Троянци са доказали, че могат да устояват на трудности и бури и за тях с пълно право е цитатът от Библията – „По делата ще ги познаеш, Господи!“ 

Желая Ви здраве, да реализирате мечтите си и нека вятърът в крилете Ви бъде духът на предците и училището Ви.

Убеден съм, че ще бъдете добри хора и ми позволете да ви цитирам едно стихотворение:

Добрите хора лесно се познават.

Те не подскачат, често си мълчат.

Когато ги обидят, просто стават

и си отиват за пореден път.

Добрите хора могат да прощават,

Не само с думи, но и със сърце.

Каквото имат, винаги раздават.

И слушат те с наивност на дете.

Добрите хора лесно ще измамиш.

Те бързо падат след подложен крак.

Не ти се сърдят и не отмъщават.

Господ отмъщава вместо тях.

Автор: Горяна Панайотова

НА ДОБЪР ЧАС!

Искрено Ваш,

Проф. Иван Гаврилов