Отчет по бюджета на училището към 30 юни 2020

Съгласно чл. 290 (3) от Закона за предучилищното и училищното образование, публикуваме информация за изпълнение на бюджета на училището.

Отчета за бюджета на училището към 30 юни 2020 година (второ тримесечие) можете да изтеглите оттук.