Щастливо лятно училище

Малките ученици от групата „Български език – 1а и 1б клас“ по проект „Подкрепа за успех“ всеки ден с нетърпение идват на лятно училище. С радост участват в дейностите за писане и четене с разбиране.
През изминалата седмица децата посетиха училищната библиотека. Научиха историята на Пипи Дългото чорапче и любопитни факти за живота на детската писателка Астрид Линдгрен. Станаха читатели на училищната библиотека и взеха първите си книжки, които веднага зачетоха.
Междучасията си остават времето за най- вълнуващите приключения! Ако искате да научите повече за „Горската болница“ и да оцветите илюстрациите в книжката- елате на училище!

Дейностите са част от проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиранпо Оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта е да се преодолеят пропуските на учениците при началното ограмотяване, чрез допълване и развитие на знанията на учениците от начален етап.