Работилница за обмен на добри практики по Програма „Еразъм+”

На 17 юли учители по английски език от СУ „Васил Левски“ и СУ „Св. Климент Охридски“, работещи по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, участваха в работна среща с тема „English Teachers – ICT & CLIL“. Целта на събитието беше да се споделят добри практики от работа по проекти, насочени към повишаване квалификацията на учителите чрез участие в структурирани курсове в чужбина. Домакин на събитието беше СУ „Св. Климент Охридски“.
През 2019 год. двата училищни екипа спечелиха финансиране по Програма „Еразъм+“. Проектът на СУ „Св. Климент Охридски“ е с тема „Иновативни подходи в преподаването – успешни ученици“(договор № 2019-1-BG01-KA101-061487), а този на СУ „Васил Левски“- „ICT@School“(договор № 2019-1-BG01-KA101-061552).
Наталия Йотова, Йорданка Иванова и Галя Шейретова, участвали в квалификационен курс свързан с преподаването на английски език чрез интердисциплинарни методи в Прага, Чешка република, поставиха своите колеги в ролята на ученици и под формата на игра провериха техните знания за Европейския съюз.
Полина Иванова и Мария Кинова разказаха за своето обучение в Любляна, Словения. Те представиха ICT платформи и инструменти, с които са се запознали и които повишават интереса и мотивацията на учениците в часовете по чужд език.
Габриела Ангелска представи ICT приложения, които позволяват на учителите да изберат видео от YouTube и да го пригодят към нуждите на урока си като го обработят, изрежат, запишат звук към него или добавят въпроси.
Участниците в работилницата за обмен на добри практики дискутираха и актуални въпроси, свързани с чуждоезиковото обучение в дигитална среда, мястото на модерните технологии в повишаване на ефективността му, необходимостта от непрекъснато професионално развитие на преподавателите за постигане на качествено езиково обучение, както и много други интересни теми.
В работилницата по Програма „Еразъм+“ се включиха Иванка Цекова, директор на СУ „Св. Климент Охридски“, Ангел Балев, директор на СУ „Васил Левски“, Таня Младенова, заместник-директор на СУ „Св. Климент Охридски, преподаватели от училището-домакин.