Предстоящи родителски срещи

На вниманието на всички заинтересовани родители. СУ „Васил Левски“ – Троян обявява предстоящи родителски срещи за родителите на учениците от I, V и VIII клас на нашето училище. Графикът е следният:

За родители на ученици от I клас – 02.09.2020 година (сряда) от 17:30 ч. в Учителската стая (етаж 2)

За родители на ученици от V клас – 03.09.2020 година (четвъртък) от 17:30 ч. в Учителската стая (етаж 2)

За родители на ученици от VIII клас – 08.09.2020 година (вторник) от 17:30 ч.