Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2025 година

Стратегията за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян за периода 2014–2020 бе приета на заседание на Педагогическия съвет през 2014 година (може да бъде изтеглена оттук).

През 2020 г.  на заседание на Педагогическия съвет,  протокол № 16 от 01.09.2020 г. бе приет Отчет за изпълнението на Стратегията (изтегли оттук).

В момента комисия от учители, назначен със Заповед на Директора, работи по разработване на  Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2025 година, която ще бъде приета до декември 2020 г. Проектът, върху който работи Комисията, може да бъде изтеглен оттук.