Реализиран план-прием след VII клас

През последните 3 години училището успешно реализира заявения план-прием след VIII клас, като учениците бяха приети със следния бал:

2020/2021 учебна година

 МаксималенМинимален
Профил
„Чужди езици“
427211
Профил
„Софтуерни и хардуерни науки“
384,25115
Професионална паралелка
„Организация на хотелиерството
298132

2019/2020 учебна година

 МаксималенМинимален
Профил
„Чужди езици“
417,5194,5
Профил
„Софтуерни и хардуерни науки“
430,5168
Професионална паралелка
„Организация на хотелиерството
179,4159

2018/2019 учебна година

 МаксималенМинимален
Профил
„Чужди езици“
397252
Профил
„Софтуерни и хардуерни науки“
434,75213,5
Професионална паралелка
„Организация на хотелиерството
369188