Национални състезания за учебната 2020/2021

Графика за провеждане на националните състезания, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-2134/28.08.2020 г. (публ. 04.09.2020 г.) можете да изтеглите оттук.