Училищно настоятелство

Съветът на настоятелите (училищното настоятелство) подпомага дейността на училищното ръководство и на училището като цяло. Регистрирано е по реда на чл. 18, ал. 4 от ЗЮЛНЦ и чл. 595 от ТПК.

Негови членове са:

  1. Мая Гавраилова – председател
  2. Весела Хаджийска
  3. Даниела Тончева
  4. Красимира Радионова
  5. Мариана Драголова
  6. Михал Капоун
  7. Петко Пенков
  8. Пламенка Сиракова
  9. Стела Бънджева
  10. Христо Варчев

Финансов контрольор е Цветелина Симеонова

Устава на Съвета на настоятелите можете да изтеглите оттук.