Първи учебен ден

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме ви, че първи, пети и осми класове ще имат тържество в двора на училището на 15.09.2020 от 09:30 часа.

Всички останали ученици да заповядат в 10:30 за Час на класа.