Програма „Еразъм +“ – устойчива връзка между образование и наука

На 23 септември Ренета Бакарова, Цветелина Мутафова и Магда Латинска, преподаватели по природни науки и членове на екипа, работещ по проект „ICT@School“ по Програма „Еразъм+“ в нашето училище, представиха на своите колеги участието си в двуседмичен структуриран курс в Св. Джулианс, Малта.

Те разказаха, че срещата с учители от различни страни и обменът на добри практики са дали възможност да се запознаят с иновативни методи за интегрирано изучаване на предмет и език с активно използване на ИКТ; с нови методи за намиране на баланс между езикова подготовка и усвояване на специфични научни знания за успешна професионална реализация на учениците.

Така учениците са в активна позиция, мотивирани са да разширяват и обогатяват своите знания и умения, необходими за бъдещата им реализация. Усвоените от преподавателите умения по време на обучението в Малта ще бъдат приложени в работата с учениците, приети в иновативните паралелки „Природа и технологии“ (5, 6, 7 клас). 

Средствата за финансиране участието на тримата преподаватели от СУ „В. Левски“ в структуриран курс в Малта са за сметка на проект „ICT@School” по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1.