График за класните работи през първия учебен срок.

КласБЕЛМатематикаАнгл. ез.Немски ез. (II чужд)Руски ез. (II чужд)Исп. ез. (II чужд)
08.12.202016.12.2020    
10.12.202016.122020    
09.12.202016.12.2020    
07.12.202016.12.2020    
ба07.12.202016.12.2020    
14.12.202010.12.2020    
бв15.12.202010.12.2020    
14.12.202019.01.2021    
7616.12.202019.01.2021    
16.12.202019.01.2021    
12.01.202114.12.202011.12.2020   
16.12.202008.12.202014.12.2020   
12.01.202108.12.202015.12.2020   
10.12.202011.12.202018.01.2021  14.12.2020
9.12.2020
10.12.2020
12.01.202114.12.202005.01.202115.12.2020 
10.12.202017.12.202022.12.202005.01.202115.12.2020 
10а14.01.202110.12.202008.01.2021  17.12.2020
10б17.12.202011.12.202014.12.202005.01.202115.12.2020 
10в17.12.202009.12.202013.01.202106.01.202115.12.2020 
11а07.12.202016.12.202014.01.2021  21.12.2020
11б15.01.202114.12.202009.12.202006.01.202116.12.2020 
11в15.01.202120.01.2021 06.01.202116.12.2020 
12а11.01.202116.12.202006.01.2021  21.12.2020
12б11.01.202118.01.202114.12.202006.01.2021  
12в13.01.202116.12.202014.12.202006.01.202111.12.2020 
12г12.01.202114.12.2020    

Оттук можете да изтеглите графика за класните работи през първия учебен срок.