Библиотеката – място за усвояване на знания

Проектът „Библиотеката – място за усвояване на знания“, който ще се реализира от СУ „Васил Левски“ – Троян през учебната 2020/ 2021 год., е иновативен модел за работа с ученици. ОЩЕ…