Библиотеката – място за усвояване на знания

Проектът „Библиотеката – място за усвояване на знания“, който ще се реализира от СУ „Васил Левски“ – Троян през учебната 2020/ 2021 год., е иновативен модел за работа с ученици. Планирани са изнесени обучения, съвместни уроци и ателиетата с училищната и Читалищната библиотеки в града. Основната цел на проекта е да се стимулира интереса на учениците от начална и средна степен към точните науки, инженеринга, програмирането, алтернативните източници на енергия, екологията и 3D технологиите.

Създаването на STEM обучителен център в училищната библиотека ще даде възможност за включване на учениците в изследователски дейности и проучвания в неформална среда.

Основни цели на проекта са:

– по- голям интерес към книгите, търсенето и селектирането на информация по определена тема;

– формиране на умения за четене с разбиране;

– формиране на информационна култура;

– развитие на творчески способности;

– придобиване на знания, умения и качества, необходими за живота в 21. век.

Проектът ще се реализира по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“.