СУ „Васил Левски“ и CHAVSSU, Кантон Vaud, Швейцария в партньорство по проект GEOHISTEAM

В началото на месец септември СУ „Васил Левски“ стана партньор с началното и средното училище в Chavannes-près-Renens и St-Sulpice (CHAVSSU) от Кантон Vaud, Швейцария по проект GEOHISTEAM(Géographie, Histoire & STEAM, 2020-1-CH01-KA101-0013). Той е по Програма „Еразъм+“ , ключова дейност 1 и е разработен от CHAVSSU (https://www.ecoles-chavssu.ch ) с подкрепата на Швейцарската национална агенция Movetia (https://www.movetia.ch).

Основната цел на GEOHISTEAM е да се споделят добри практики между партньорските организации и да се разработят интерактивни уроци по география и история за ученици от V до VIII  клас. Чрез уроците ще се създаде учебната среда, даваща възможност учениците да излязат извън класната стая и да използват дигиталните технологии, за да усвоят нови знания и умения.

Партньорството е резултат от съвместно участие на български и швейцарски учители в структуриран курс по Програма „Еразъм+“ във Флоренция, Италия през 2019 год. („Първа мобилност по проект „ICT@School” във Флоренция, Италия “, http://bit.ly/3iRF1).

CHAVSSU е едно от 90-те училища в община Chavannes-près-Renens ( кантон Vaud) . То е пряко свързано с Министерството на образованието, младежта и културата (DFJC) и Общото ръководство на задължителното образование (DGEO). В CHAVSSU се обучават около 1300 ученици от 130 преподаватели. То е разположено в 4 сгради: Planta( 31 паралелки, ученици на възраст от 8 до 15 години); La Plaine(13 паралелки, учениците са на възраст от 4 до 12 години);La Concorde (12 паралелки, учениците са на възраст от 4 до 8 години) и Les Paquis (18 паралелки, учениците са на възраст от 8 до 12 години). Училището е едно от десетте в кантон Vaud, определени като пилотни, за изпълнение на проекта за дигитално образование  на Министерството на образованието (DFJC, 2017-2022). В неговата програма са предвидени обучения за учителите, чрез които те да овладеят или усъвършенстват дигиталните си умения за активно използване на новите технологии в образователния процес. За проследяване ефективността на проектните дейности се провеждат тестове с учениците.

CHAVSSU е част и от екипа реализиращ стратегически проект свързан с приобщаващото образование – „Концепция 360 °“. Проектът се осъществява в тясно сътрудничество между представители на местната власт, родители, учители, ресурсни учители и училищни психолози. Неговите цели са:

  • Осигуряване помощ и подкрепа на учениците, застрашени от ранно отпадане от училище или с проблеми при адаптирането към училищната среда.
  • Създаване на училищна среда, повишаваща мотивацията за учене.
  • Подкрепа за родителите, чиито деца имат специални образователни потребности или поведенчески проблеми.

Екипът се надява, че реализирането на GEOHISTEAM ще доведе до успешни бъдещи проекти между СУ „Васил Левски“ и CHAVSSU.