Покана към учениците от СУ „В. Левски“ за участие в проект „От игра към STEM”

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

във връзка с изпълнение на дейностите по проект „От игра към STEM”, договор № 2020-1-RS01-KA229-065399_3, по Програма „Еразъм +“, КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, секторна програма „Стратегически партньорства в сферата на училищното образование“, СУ„Васил Левски“ – Троян обявява прием на заявления за участие в проекта. Той ще се реализира през следващите две години от училища в Сърбия, България, Турция, Испания и Полша. Международният екип от учители и ученици ще създаде видео игра, ще изпробва ардуино джаджи и ще участва в партньорски семинари и работилници с практическа насоченост.

Избраните ученици ще имат възможност да пътуват и да участват в дейностите, предвидени в програмата. Темите на мобилностите са следните:

1. Сърбия – Математиката и физиката в реалния живот – 5 ученици

2. Испания – Химията в продуктите за ежедневна употреба – 5 ученици

3. Полша – Биология и екология – 5 ученици

4. Турция – Ардуино джаджи – 5 ученици

5. България – Програмиране

Кратка информация за проекта

Право на участие имат всички ученици от 8, 9, 10 или 11 клас в СУ „В. Левски“ през учебната 2020/2021 г. Тези, които ще кандидатстват, трябва да имат съгласието на своите родители да  приемат в своите семейства по един ученик от партньорско училище и да бъдат настанени в семейство по време на краткосрочните обмени на групи ученици по проекта в чужбина.

Желаещите да се включат трябва да подадат онлайн:

Заявление;

Мотивационно писмо/попълнено, подписано, сканирано и качено на адрес;

Визитка/попълнена и качена на  адрес/.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, назначена със заповед на директора на СУ „В. Левски“, на два етапа:

  1. Подбор по документи;
  2. Интервю/събеседване.

Критерии за избор на участници

След направеното класиране ще бъдат избрани 20 ученици. Одобрените ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Окончателното класиране ще бъде публикувано на сайта на училището.

Крайният срок за подаване на документи е 5 ноември 2020 г.