Посещение в пречиствателната станция

Преди няколко дни учениците от иновативните паралелки 6А и 6Б клас посетиха градската пречиствателната станция. Там те бяха запознати с етапите на пречистване на отпадните води в нашия град.

Посещението е във връзка с една от големите теми, които са включени в учебната програма на иновативните паралелки – „Опазване на чистотата на водите“.

Учениците и техните преподаватели г-жа Мариела Тенева и г-жа Магда Латинска с интерес се запознаха с процеса по почистването на водите.

Валентин Михайлов,
Клуб „Медии“