Заслужена награда за Александра Бакърджиева

В Националния конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ – 2020 г., който е от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година, седмокласничката Александра Бакърджиева с ръководител г-жа Петя Газдова спечели трето място в категория „Мултимедийна презентация“.

Александра е използвала снимки от личния си архив, направени от самата нея в Националния парк. Презентацията е подготвена в допълнителните часове по информационни технологии, заложени в програмата на иновативните паралелки „Природа и технологии“.