Обучение на учениците от 4 януари

От 4 януари учениците от начален етап (I–IV клас) се връщат в училище за присъствено обучение.

Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката № РД09 – 3610/31.12.2020 учениците от V до XII клас продължават с дистанционното си обучение.

Обучението в СУ „Васил Левски“ – Троян ще продължи по програмата за първия учебен срок до 31 януари.

Със заповедта на Министъра на образованието и науката можете да се запознаете оттук:

https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/01/Заповед-за-обучението-на-учениците-5.-12.-клас.pdf