Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“

През учебната 2020/ 2021 учебна година учителите от начален етап ще работят по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на ОЩЕ…