Конкурс за рисунка „С духа на Апостола, към предизвикателствата на днешното време“

СУ „ Васил Левски“- Троян организира във връзка с патронния празник на училището

Цели

Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и стимулиране на интерес към живота и делото на Апостола на свободата. Конкурсът има за цел да популяризира исторически моменти от дейността на Васил Левски, както и да се превърне в място за изява на млади таланти, за обмен на знания, умения и нови идеи.

Участници

Ученици отI до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян:

Регламент

Конкурсът се провежда в следните възрастови групи:

I – възрастова група- I – IV клас,

II – възрастова група- V -VII клас,

III- възрастова група- VIII-XII клас.

Жанров обхват

Графика, живопис, апликация (по избор)

Материали и техника

Акварел, темпера, цветни моливи, туш, пастели (по избор).

Формат на творбите

по избор(не по-малък от А4 и не по-голям от 35/50 см, без паспарту).

Критерии за оценяване

Творбите трябва да отразяват личното отношение на автора, да са художествено издържани (в зависимост от възрастта) и да не са публикувани или класирани в други конкурси. Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки.

Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация (на гърба на рисунката): име и фамилия на автора на творбата; клас, училище, художествена школа; телефон за връзка; точен адрес за получаване на наградата (при присъждане на такава).

Творбите , придружени със задължителната информация, се изпращат на адрес:

гр. Троян-5600, ул. „34-ти троянски полк“ № 43, СУ „Васил Левски“, тел. 0670/ 6 27 72, За конкурса

Краен срок за изпращане на творбите: 15.02.2021год.

Очакват ви награди!

Произведенията не се връщат. Наградените рисунки ще бъдат изложени на празника на училището.

Организаторите ще уведомят класираните автори до 16.02.2021 г.

Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително.

Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.