Моят град

Общинско състезание  по информационни технологии за ученици от 5 до 12 клас

Регламент

Състезанието има за цел да се предостави възможност на учениците за изява, като мотивира учителите за работа с такива с изявени способности в съответните области при използването на компютърни технологии в учебния процес и училищния живот.

В състезанието могат да участват ученици, разделени в четири възрастови групи:

  • Първа група – V – VI клас
  • Втора група – VII – VIII клас
  • Трета група – IX – X клас
  • Четвърта група – XI – XII клас

Участниците изпращат собствените си проекти по зададената от организаторите тема на имейл: konkurs_vlevski@mail.bg , в който да бъдат посочени трите имена на участника, клас и училище.

Направления

  • Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Първа възрастова група V – VI клас: Компютърна графика

Използвани приложни програми: Paint

  • Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Втора възрастова група VII – VIII клас: Компютърна текстообработка и компютърна графика

Използвани приложни програми: Paint и Microsoft Word

  • Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Трета възрастова група  IX – X клас: Компютърна презентация

Използвани приложни програми: Microsoft PowerPoint 

  • Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Четвърта възрастова група  XI – XII клас: Колаж

Използвани приложни програми: Графичен редактор по избор. Предоставеният файл да е с разширение .pdf .

Във всяка възрастова група класиралите се на първо, второ и трето място получават грамота и предметна награда.  Класираните от други населени места ще получат наградите си по куриер за собствена сметка.

Срок за изпращане на проектите

09.02.2021 г.

Обявяване на резултатите

14.02.2021 г.

Очакват ви награди!

Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително.

Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.