Паметта за Левски в моя роден край

Конкурс „Паметта за Левски в моя роден край“

Регламент

Участниците подготвят художествен или исторически материал (снимка, доклад, есе, съчинение, презентация),  в което споделят своите впечатления и проучвания за места от своя роден край, свързани с Апостола и създадените от него комитети (музеи, паметни плочи, паметници).

Категории

Художествена фотография (снимка) – 1-12 клас

Есе – 8-12 клас

Съчинение – 1-12 клас

Доклад 8-12 клас

Материалите да се изпращат на адрес

pamet.2021@gmail.com

 с тема „За конкурса „Паметта за Левски в моя роден край“

В писмото да се посочват трите имена, класа и училището на участника.

Срок за изпращане на проектите

12.02.2021 г.

Обявяване на резултатите

14.02.2021 г.

Очакват ви награди!

Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително.

Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.