Поетичен рецитал

Във връзка с патронния празник на училището

Поетичен рецитал, посветен на Левски

Конкурс за творческо изпълнение

Регламент

Участват ученици от всички възрастови групи.

Рецитират стихотворение или откъс от стихотворение по избор, посветено на Васил Левски.

Готовите клипове да се качват тук:

https://enter.vlevski.eu/bel/

Срок за изпращане на проектите

12.02.2021 г.

Обявяване на резултатите

18.02.2021 г.

Очакват ви награди!

Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително.

Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.