Проект “Образование за утрешния ден“

Проект “Образование за утрешния ден

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

“Образование за утрешния ден”

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Сформирани клубове 2020/2021

Моят първи уеб сайт – 5- 7 клас, ръководител: Петя Газдова

Учениците ще усвоят умения за програмиране с HTML. Качване на готовия продукт на уеб сървър не е предвидено. В готовия сайт трябва да има: готово меню, свалено от Интернет, с добавени към него файлове с изученото по теми: подредба и форматиране на текст, хиперлинкове, списъци, таблици, изображения. Повечето ученици са успели да подготвят само отделни файлове, в които са приложили наученото.

Сформирани клубове 2019/2021

Компютърен клуб 1, ръководител: Петя Газдова

Компютърен клуб 2, ръководител: Свилен Димитров

Дигитални компетентности, ръководител Илиян Ковачев

Приятели с компютъра, ръководител: Валентина Маринова