Конкурс за есе „Аз искам като Левски да бъда…“

Във връзка с 19 февруари, патронен празник на училището, Методическо обединение „Български език и литература“ обявява

Конкурс за есе „Аз искам като Левски да бъда…“

Регламент

Участват ученици от 5. до 12. клас.

Приемат се работи в обем до 6000 знака, набрани в произволна текстообработваща програма.

Изпращат се само в електронен вид, като на всяка работа са написани трите имена, клас и училище на участника.

Есетата да се изпращат на адрес kato.levski@gmail.com

с тема За конкурса „Аз искам като Левски да бъда…“

Срок

14 февруари, 24:00 часа