Моят град

Общинско състезание  по информационни технологии за ученици от 5 до 12 клас Регламент Състезанието има за цел да се предостави възможност на учениците за изява, като мотивира учителите за работа ОЩЕ…

Конкурс за рисунка „С духа на Апостола, към предизвикателствата на днешното време“

СУ „ Васил Левски“- Троян организира във връзка с патронния празник на училището Цели Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и стимулиране на интерес ОЩЕ…

Твори зелено

В чест на предстоящия патронен празник на училището Методическо обединение „Природни науки“ обявява КОНКУРС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Конкурсът се провежда под името „Твори зелено“ и е посветен на ОЩЕ…

Проект “Образование за утрешния ден“

Проект “Образование за утрешния ден“ Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и ОЩЕ…

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“

През учебната 2020/ 2021 учебна година учителите от начален етап ще работят по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на ОЩЕ…