ВНИМАНИЕ! Как ще продължи обучението през втория срок?

Съгласно заповед на Директора на СУ „Васил Левски“ № 213/29.01.2021, на основание заповед № РД 09-3472/27.11.2020 на Министъра на образованието и науката

Учебният процес в СУ „Васил Левски“ – Троян продължава както следва:

1 и 2 февруари – на дистанционна форма на обучение са учениците от 5. до 12. клас.

3 февруари – ваканция

От 4 до 17 февруари 2021 г. включително за присъствено обучение в училище се връщат учениците от 7, 8 и 12 клас.

От 18 февруари до 2 март 2021 г. включително за присъствено обучение в училище се връщат учениците от 5, 10 и 11 клас.

От 4 до 17 март  2021 г. включително за присъствено обучение в училище се връщат учениците от 6, 9 и 12 клас.