Петльовден в 1Б клас

Празници, традиции и обичаи – Занимания по интереси с 1Б клас и г-жа Христиана Минкова

Всяка седмица децата от 1Б клас учат за празниците в България.

Днес, на 02 февруари, те се запознаха с българския народен празник Петльовден – денят на мъжките рожби.

Децата с интерес научиха за празника и за обичаите, свързани с него.

В България празникът е познат като Петльовден в чест на мъжката рожба. Според легенда по време на турското робство поробителите минавали да взимат български момчета за еничари. От която къща вземeли момче, те поставяли кървав знак на портата. За да не даде момчето си за еничар, една майка заклала петел и с кръвта му белязала външните врати на дома си – да заблуди поробителите.

В чест на петела празникът е наречен от народа Петльовден.

Прието е преди празника да се почисти и белоса къщата, а хората да се облекат в нови или празнични дрехи.

На трапезата трябва да има петел и питка, които се подават за здраве.

По време на заниманието всяко дете направи рисунка, свързана с празника.