Роботите превземат планетата ни – виртуални работилници по роботика

Петата среща на екипа, работещ по проект „Create, Share, Learn“ по Програма „Еразъм+“, се състоя от 25 до 29 януари 2021 год. Неин домакин беше СУ „Васил Левски“ – Троян. Това обучително събитие беше малко по- различна от предходните, защото ученици и учители се срещнаха, общуваха и работиха заедно виртуално.

Учениците от шестте партньорските училища – от Полша, Португалия, Италия, Гърция, Румъния и България, участваха в специално подготвени работилници и се запознаха със Скрач програмируемите роботи mBlock, Lego Wedo и Ozobot и платките Micro:bit и Makey Makey.
Сами сглобиха и изработиха трасета за роботите, програмираха ги и ги настроиха за извършване на определени дейности и изпълнение на поставените мисии. С програмируемите платки анимираха дигитални обекти, управляваха роботите и създаваха собствени игри и арт проекти.

Какво представляват и за какво могат да се използват робота Ozobot и платките Micro:bit и Makey Makey?

Makey Makey е платка, която превръща заобикалящите ни предмети в клавиши от клавиатурата или в компютърна мишка. Чрез работата с нея у учениците се развиват конструктивни и изчислителни умения, умения, свързани с програмиране, физика, химия и най-вече – интерес към информационните технологии. В комплекта на Makey Makey, освен платката, има два вида кабели, които са необходими за изграждането на електрически вериги. Благодарение на тях и кабел, свързващ платката с USB порт, компютърът отчита сигнал, аналогичен на този, който подава клавиатурата, когато бъде натиснат някой клавиш. Така всеки един електропроводим предмет може да бъде изплзван като контрола за затваряне на електрическа верига и задействане на процес. Учениците могат да създадат анимирани проекти като използват алгоритми с условия и да синхронизират действията на героите чрез визуална среда за блоково програмиране Скрач.

Micro:bit е микроконтролер. С него учениците лесно могат да разберат връзката между хардуер и софтуер и се превръщат в изобретатели. Със своите 25 LED лампички, Micro:bit може да изобразява съобщения, а бутоните му да бъдат използвани да контолират игри и дори да превърнат устройството в музикален плеър. За работа с Micro:bit са нужни платката и устройство –  компютър или телефон. Не е необходим специален софтуер, а единствено уеб браузър, от който да се отвори платформата. Програмирането може да се извърши по няколко начина- визуално или с писане на код, в зависимост от нивото и интересите на учениците. Повече за историята на Micro:bit може да прочетете тук.

Роботът Ozobot се управлява чрез цветни кодове, следвайки очертан от децата маршрут. Той може да се програмира и през среда за блоково програмиране – OzoBlocky. Освен стандартни цветни кодове за движение напред, назад, наляво и надясно има и атрактивни команди за движение, които позволяват на учениците да създадат изключително атрактивни, емоционални и въздействащи проекти. Работейки с малкото роботче у учениците се развива алгоритмично и творческо мислене.

Виртуалното обучително събитие запозна учениците, членове на екипа по проект „Create, Share, Learn“ , със Скрач програмируеми роботи и платки по интересен, увлекателен и интерактивен начин. Доказа, че роботиката е забавна стъпка към усвояване на STEM умения, които могат да доведат до блестяща кариера на по-късен етап от живота на децата.