Резултати от общинско състезание по ИТ

Общинско състезание

по информационни технологии

за ученици от 5. до 12. клас

Резултати

Първа възрастова група – V – VI клас

1. Росен Тодоров, 5. клас, СУ „Васил Левски” – гр. Троян

2. Александър Кънчев, 5. клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Троян

3. Стиана Атанасова, 5. клас, СУ „Васил Левски” – гр. Троян

Втора възрастова група – VII – VIII клас

1. Калоян Кабакчиев, 7. клас, ЦПЛР – гр. Троян

2. Александра Бакърджиева, 7. клас, СУ „Васил Левски” – гр. Троян

3. Евгения Ненчева, 8. клас, ЦПРЛ – гр. Троян

Трета възрастова група – IX – X клас

1. Гергана Монева, 9. клас, СУ „Васил Левски” – гр. Троян

2. Доброслава Стефанова, 9. клас, СУ „Васил Левски” – гр. Троян

3. Манол Димитров, 9. клас, СУ „Климент Охридски” – гр. Троян

Четвърта възрастова група – XI – XII клас

1. Симеон Бояджиев , 12. клас, СУ „Васил Левски” – гр. Троян

2. Стилиян Кабакчиев, 11. клас, ЦПЛР – гр. Троян

3. Деян Христов, 12. клас, ЦПЛР – гр. Троян

3. Стилян Стойков, 11. клас, ЦПЛР – гр. Троян

Методическо обединение по ИТ

при СУ „Васил Левски” – гр. Троян