Резултати от конкурса „Твори зелено“

Във фоайето на училището учениците, учителите и нашите гостите могат да разгледат една невероятно красива изложба – „Твори зелено“.

Това са работите на учениците, включили се в конкурса, организиран от екипа от проект „Иновативно училище“, който вече трета година организира не само работата на иновативните паралелки, а и различни инициативи, свързани с обучението по природни науки и информационни технологии.

Бяха представени 25 проекта на троянски ученици, като освен от нашето училище се включиха ученици от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ  „Иван Хаджийски“.

Конкуренцията между проектите беше изключително сериозна. Накрая журито успя да разпредели наградите в следните категории:

Естетически издържан проект

Изабел Пехливанова, 4б клас, НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Троян

Проект от природни материали:

Мария Мондешка, 7б СУ „Васил Левски“ – Троян

Ирина Самичкова, 6а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Давид Илиянов, 6а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Оригинална идея

Димитър Панайотов, 6а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Радимир Тотевски, 6б клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Денислав Пенчев, 6в клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Рециклирана забавна игра

Теодора Славкова, 7 клас, ОУ „Иван Хаджийски“- Троян

Никол Петкова, 5а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Веселин Борисов, 5а СУ „Васил Левски“ – Троян

Творческо изпълнение

Джансу Делиахмедова, 7б клас, клас СУ „Васил Левски“ – Троян

Мирела Мирославова, 7 клас, ОУ „ Иван Хаджийски“- Троян

Катерина Янкова, 7а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Патриотична идея

Веселин Борисов, 5а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Васил Марковски, 7а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Изявена гражданска позиция

Александра Бакърджиева, 7а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Милица Банкова, 5а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Даяна Минкова, 7б клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Рециклиране

Стиана Атанасова, 5а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Рая Каменова, 7б клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Природни явления

Марк Ковачев, 7б клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Преслав Стоянов, 6г клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Марио Марков, 5б клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Преслава Събчева, 5б клас, СУ „Васил Левски“ – Троян

Поощрителни награди

Пламена Димитрова и Преслава Джамбазова, 5а клас, СУ „Васил Левски“ – Троян