Присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас се преустановяват до 2 април

На основание чл. 63, ал. 7 във връзка ал. 4 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите на област Ловеч, във връзка с увеличената заболеваемост от COVID-19 в областта и достигане на 315/100 000 души население, РЗИ-Ловеч издава заповед №РД-01-57/15.03.2021 г., съгласно която в т. I се преустановяват присъствените учебни занятие за учениците от V до XII клас до 2 април 2021 година включително.

Връзка към новината в РУО-Ловеч