График за класните работи за втория учебен срок на учебната 2020/2021 г.

Графика за класните работи за втория учебен срок на учебната 2020/2021 г. можете да изтеглите оттук.

https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/Класни-работи.pdf