График за консултациите на учителите с ученици през II срок на учебната 2020/2021 година

Оттук можете да изтеглите Графика за консултациите на учителите с ученици през II срок на учебната 2020/2021 година.

https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/график-с-ученици.pdf