График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2020/ 2021 година

Графика за провеждане на занимания по интереси през учебната 2020/ 2021 година можете да изтеглите оттук:

https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/занимания-по-интереси.pdf