График за провеждане на часовете: СИП и ФУЧ през учебната 2020/ 2021 година – втори срок

Оттук можете да изтеглите графика за провеждане на СИПП и ФУЧ:

http://График за провеждане на часовете: СИП и ФУЧ през учебната 2020/ 2021 година – втори срок