График на допълнителните часове по физическо възпитание и учебен час за спортни дейности за втория срок на учебната 2020/2021 година

Графика на допълнителните часове по физическо възпитание и учебен час за спортни дейности за втория срок на учебната 2020/2021 година можете да изтеглите оттук:

https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/допълнителен-час-ФС.pdf