График на консултациите на учителите с родители за II срок на учебната 2020/2021 година

Оттук можете да изтеглите графика с консултациите на учителите с родители:

https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/консултации-с-учители-1.pdf