Допълнителен час по физическо възпитание и учебен час за спортни дейности за втория срок на учебната 2020/ 2021 година

Оттук можете да изтеглите графика на допълнителните часове по физическо възпитание и учебния час за втория срок на учебната 2020/ 2021 година:

https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/физическозвъзпитание-и-спорт.pdf