Възстановяване на присъствените учебни занятия

Съгласно заповед на № 329/08.04.2021 на Директора на училището, присъствените учебни занятия за учениците ще бъдат възстановени при спазване на следния график:

(1) Възобновяват се присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас.

(2) От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас.

(3) От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

Служителите и учителите на СУ „Васил Левски”, град Троян спазват утвърдения работен график и седмично учебно разписание. Класните ръководители се задължават да уведомят учениците от паралелката.

Заповедта може да изтеглите оттук:

https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/04/20210409085243862.pdf