Втори пробен изпит за НВО – 7 клас

Вторият пробен изпит за НВО за седмокласниците ще се проведе както следва:

7А клас

понеделник, 10 май, 14:00 часа.

7Б клас

вторник, 11 май, 14:00 часа

7В клас

четвъртък, 13 май, 14:00 часа

За повече информация можете да се обърнете към г-жа Ангелина Иванова.